Omgevingswet wederom uitgesteld

De invoering van de omgevingswet is wederom uitgesteld. Het laat zien dat wij, als overheid (wij kiezen onze vertegenwoordigers), het moeilijk vinden echt te veranderen. De realiteit is dat het aanvragen van een vergunning best ingewikkeld is met ambtenaren die vaak ook niet precies weten hoe het in dit omgevingswetinterbellum nu werkt. Integraal werken, verduurzamen,…

Lees meer

What is placemaking?

What is placemaking? Who are the people behind it and what is happening right now? Read and discover! Visit www.placemaking-europe.eu

Lees meer

Ventilatie als basisvoorwaarde [artikel]

Ventilatie als basisvoorwaarde [artikel] Met het uitbreken van de pandemie werd het duidelijk dat op veel plekken de ventilatie in publieke gebouwen niet op orde is. Voor het vakblad van de VPT Zichtlijnen heb ik mij er in verdiept en toen bleek dat de wetgeving in Nederland niet eenduidig is. Maar ook dat er veel…

Lees meer

Analyse en advies verschillende bestaansscenario’s Theater Castellum Alphen aan de Rijn 2021

Voor de gemeente Alphen a/d Rijn is als onderaannemer van Theateradvies bv een bijdrage geleverd aan het opstellen en doorrekenen van verschillende ontwikkelscenario’s voor de theater Castellum in Alphen a/d Rijn. Er zijn zeven scenario’s beschreven van nieuwbouw op andere locatie, in combinatie met een sportfaciliteit, renovatie bestaande pand, tot nieuwbouw op huidige locatie. In…

Lees meer

Uitvoering noodmaatregelen LAAKtheater 2021

Toen de covid-19 pandemie uitbrak en de culturele sector moest sluiten, werd Advies etc. gevraagd door het LAAKtheater in Den Haag, te adviseren over en te onderzoeken of het gebouw geschikt gemaakt kon worden om veilig open te kunnen. Na een eerste analyse bleek een pakket aan noodmaatregelen noodzakelijk. Er is een rapport opgesteld en…

Lees meer

Wooow Winterswijk 2020-2022

Als onderdeel van het centrum revitalisatieplan van de gemeente Winterswijk, wordt het cultuurkwartier, dat inmiddels is omgedoopt tot Wooow als een deelproject ontwikkeld. Een plot in het centrum aan het einde van de grote winkelstraat, dat opnieuw bebouwd wordt en waar, naast woningen, ook een nieuw cultuurcentrum moet verrijzen. Hierin worden een vestiging van de…

Lees meer

Bedrijfsplan en programma van eisen cultuurzaal Durghorst Krommenie 2021

In onderaanneming van Theateradvies bv is een bedrijfsplan geschreven voor een kleine, nieuw te bouwen cultuurzaal. Buurtcentrum de Pelikaan krijgt binnen een nieuwbouwproject in Krommenie een nieuw onderkomen en wordt uitgebreid met een multifunctionele voorstellingsruimte (ca. 250 zitplaatsen). Hiervoor is door Advies etc. een exploitatieplan geschreven met bijbehorende begroting en is in de tweede fase…

Lees meer

Herinrichting van een wijk met sociale huurwoningen 2020

Samen met de projectontwikkelaar CON-C en Heren 5 Architecten voor een Gelderse wooncoöperatie een plan ontwikkeld om 1.000 sociale huurwoningenwoningen (hoogbouw) her te ontwikkelen met een uitbreiding naar 1.200 wooneenheden. We hebben gekozen voor een integrale aanpak, waar duurzaamheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid en buurtparticipatie wezenlijke onderdelen van waren. Het plan leidde tot een betere sociale mix,…

Lees meer

Podiumkunsten gebouw Zuyd Hogeschool 2020 – 2022

Na een eerder onderzoek, heeft Zuyd Hogeschool besloten om de podiumkunstenopleidingen die nu nog in drie verschillende monumentale panden zijn gehuisvest, gezamenlijk onder te brengen in één gebouw. De opdracht aan Advies etc. was om bij de opleidingsteams draagvlak te creëren hiervoor en te komen tot een gezamenlijk gedragen uitgangspunt voor de huisvesting. In een…

Lees meer