Advies etc. is een klein adviesbureau dat gespecialiseerd is in bedrijfsvoering binnen de culturele sector en in creatieve duurzame gebiedsontwikkeling.

Creatieve en duurzame gebiedsontwikkeling

Het is onze overtuiging dat we onze levenswijze ingrijpend moeten veranderen naar een cyclische ingerichte, sociale en op samenwerking gebaseerde maatschappij, waarbij technische oplossingen weliswaar van groot belang zijn, maar niet het uitgangspunt.

Kunst en creativiteit

Dat is en blijft de natuur, daar zijn wij immers uit voortgekomen en we zijn daar dus een onlosmakelijk onderdeel van. Om dit te bereiken gebruiken we kunst en creativiteit als een middel om mensen te bereiken en te binden. Cultuur is van onschatbare waarde, de mens waardeert mooie bijzondere dingen en herkent deze. Samen kunst maken of beleven geeft een gevoel van saamhorigheid en plezier. Het is de sleutel tot samenwerken, verkennen van nieuwe wegen en reflectie op ons leven.

Maak gebruik van ons netwerk en specialismen

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van uw problemen, het inrichten van processen, verbinden, uw organisatie verbeteren of gewoon uitvoerend werk voor u doen, waarvoor u geen capaciteit heeft.

Er is een uitgebreid netwerk opgebouwd, waardoor een breed scala aan specialismen kan worden ingeschakeld.

Jeroen de Leeuw - Adviesetc