Wooow Winterswijk 2020-2022

Als onderdeel van het centrum revitalisatieplan van de gemeente Winterswijk, wordt het cultuurkwartier, dat inmiddels is omgedoopt tot Wooow als een deelproject ontwikkeld. Een plot in het centrum aan het einde van de grote winkelstraat, dat opnieuw bebouwd wordt en waar, naast woningen, ook een nieuw cultuurcentrum moet verrijzen. Hierin worden een vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Boogie Woogie instituut voor kunsteducatie en de Winterswijkse Uitdaging (vrijwilligersorganisatie) gehuisvest.

Advies etc. heeft in opdracht van de gemeente met deze drie partners gesprekken gevoerd, om zo uit te vinden of er inhoudelijk genoeg aanknopingspunten zijn om gezamenlijk gehuisvest te worden en als cultureel/maatschappelijke alliantie gezamenlijk aanbod te ontwikkelen.

Na een eerste traject bleek er voldoende basis hiervoor. In een volgend traject is met deze drie partijen een inhoudelijke visie opgesteld, dat daarna is uitgewerkt tot een functioneel programma van eisen (4.000m2 BVO) met ruimtestaat. Dit programma zal als uitgangspunt dienen voor het verdere ontwerpproces van dit duurzame en uiterst bruikbare gebouw en beschrijft niet alleen het gebouw, maar ook de belangrijke eisen (placemaking) voor de omgeving van het gebouw.

winterswijk