Uitvoering noodmaatregelen LAAKtheater 2021

Toen de covid-19 pandemie uitbrak en de culturele sector moest sluiten, werd Advies etc. gevraagd door het LAAKtheater in Den Haag, te adviseren over en te onderzoeken of het gebouw geschikt gemaakt kon worden om veilig open te kunnen.

Na een eerste analyse bleek een pakket aan noodmaatregelen noodzakelijk. Er is een rapport opgesteld en op basis daarvan is een programma van eisen met bijbehorende kostenraming opgesteld. In een kort tijdsbestek zijn installateurs en aannemers gevonden om dit voor de verwachtte opening (na lockdown) uit te voeren.

Advies etc. heeft voor dit project ook het procesmanagement gedaan en toezicht gehouden op de uitvoering en oplevering. De foyer is verplaatst en nieuw ingericht, het pand is geschilderd, noodzakelijk (achterstallig) onderhoud aan de e-installatie is uitgevoerd, de tuin is geschikt gemaakt voor gebruik en in het gehele pand is de klimaatinstallatie ingebracht en aangepast. Het project is volgens planning binnen budget uitgevoerd en opgeleverd.

noodmaatregelen