Analyse en advies verschillende bestaansscenario’s Theater Castellum Alphen aan de Rijn 2021

Voor de gemeente Alphen a/d Rijn is als onderaannemer van Theateradvies bv een bijdrage geleverd aan het opstellen en doorrekenen van verschillende ontwikkelscenario’s voor de theater Castellum in Alphen a/d Rijn. Er zijn zeven scenario’s beschreven van nieuwbouw op andere locatie, in combinatie met een sportfaciliteit, renovatie bestaande pand, tot nieuwbouw op huidige locatie. In…
Lees meer

Uitvoering noodmaatregelen LAAKtheater 2021

Toen de covid-19 pandemie uitbrak en de culturele sector moest sluiten, werd Advies etc. gevraagd door het LAAKtheater in Den Haag, te adviseren over en te onderzoeken of het gebouw geschikt gemaakt kon worden om veilig open te kunnen. Na een eerste analyse bleek een pakket aan noodmaatregelen noodzakelijk. Er is een rapport opgesteld en…
Lees meer

Wooow Winterswijk 2020-2022

Als onderdeel van het centrum revitalisatieplan van de gemeente Winterswijk, wordt het cultuurkwartier, dat inmiddels is omgedoopt tot Wooow als een deelproject ontwikkeld. Een plot in het centrum aan het einde van de grote winkelstraat, dat opnieuw bebouwd wordt en waar, naast woningen, ook een nieuw cultuurcentrum moet verrijzen. Hierin worden een vestiging van de…
Lees meer

Bedrijfsplan en programma van eisen cultuurzaal Durghorst Krommenie 2021

In onderaanneming van Theateradvies bv is een bedrijfsplan geschreven voor een kleine, nieuw te bouwen cultuurzaal. Buurtcentrum de Pelikaan krijgt binnen een nieuwbouwproject in Krommenie een nieuw onderkomen en wordt uitgebreid met een multifunctionele voorstellingsruimte (ca. 250 zitplaatsen). Hiervoor is door Advies etc. een exploitatieplan geschreven met bijbehorende begroting en is in de tweede fase…
Lees meer

Herinrichting van een wijk met sociale huurwoningen 2020

Samen met de projectontwikkelaar CON-C en Heren 5 Architecten voor een Gelderse wooncoöperatie een plan ontwikkeld om 1.000 sociale huurwoningenwoningen (hoogbouw) her te ontwikkelen met een uitbreiding naar 1.200 wooneenheden. We hebben gekozen voor een integrale aanpak, waar duurzaamheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid en buurtparticipatie wezenlijke onderdelen van waren. Het plan leidde tot een betere sociale mix,…
Lees meer

Podiumkunsten gebouw Zuyd Hogeschool 2020 – 2022

Na een eerder onderzoek, heeft Zuyd Hogeschool besloten om de podiumkunstenopleidingen die nu nog in drie verschillende monumentale panden zijn gehuisvest, gezamenlijk onder te brengen in één gebouw. De opdracht aan Advies etc. was om bij de opleidingsteams draagvlak te creëren hiervoor en te komen tot een gezamenlijk gedragen uitgangspunt voor de huisvesting. In een…
Lees meer

Teatro Nasjonal Curaçao

2019  Bedrijfsvoeringsadvies Centro Pro Arte het theater van Curaçao is een aantal jaren geleden door technische problemen in onbruik geraakt en uiteindelijk afgebrand. Samen met theateradvies is een locatie-advies, een programma van eisen en een bedrijfsplan opgesteld voor het nieuw te bouwen Teatro Nasjonal Curaçao. Programmering, horeca, commerciële activiteiten en locale kunstvoorzieningen waren onderdeel van…
Lees meer

Theater Rotterdam, Schouwburg

2016-2019  Interim Management Theater Rotterdam De samenvoeging en later reorganisatie van de afd. Facilitair t.b.v. de fusie (2016) van vier Rotterdamse kunstinstellingen tot Theater Rotterdam. De afdeling bestaat uit vijf teams: schoonmaak, receptie, ICT, gebouwbeheer en Horeca. Ik heb het beleid vormgegeven en het beheer en facilitaire ondersteuning van twee cultuurgebouwen efficiënt en uniform ingericht.…
Lees meer
7 Square Endeavour Rotterdam

7 Square Endeavour Rotterdam

Initiatiefnemer en Procesmanager sinds 2015 Ik ben al een paar jaar betrokken bij 7 Square Endeavour Rotterdam. Dit is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsprogramma met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan…
Lees meer
Projectleider Hogeschool voor de Kunsten Amsteram

Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten

2015  Projectleider, AHK AHK, faculteit Theaterschool, opstellen programma van eisen aanpassingen en verbouw locatie GrootLab, het voormalige Shell laboratorium in Amsterdam Noord, t.b.v. meerdere opleidingen die gescheiden van elkaar moeten opereren. Op de bestaande bebouwing is een voorstellingsruimte (nieuw) gebouwd, die toegankelijk is voor publiek en geheel als theater is ingericht.
Lees meer
Technisch beheer gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

2011-2015  Technisch beheer gemeente Rotterdam Rotterdamse Schouwburg in opdracht van gemeente Rotterdam (verhuurder), beheer en verduurzamen gebouw, herzien MJOB, opstellen jaarplannen, pve’s en bestekken en aanbesteden projecten. Projectleiding van: vervanging vrachtwagenlift (hydraulische schaar, zonder geleiding tot 6m hoog, budget 6 ton), vervangen klimaatsystemen (Priva en implementatie BaOpt), vervangen beweegbare tribune (budget 2,4 mljn), vervangen stoelenplan…
Lees meer

De Goudse Schouwburg

2004 – 2005  Projectleiding Goudse Schouwburg De mechanisering trekkenwand en renovatie toneel en achterhuis Grote Zaal Goudse Schouwburg (budget 5,2 mljn). De renovatie publieksruimten Goudse Schouwburg (budget 2,2 mljn).
Lees meer