Podiumkunsten gebouw Zuyd Hogeschool 2020 – 2022

Na een eerder onderzoek, heeft Zuyd Hogeschool besloten om de podiumkunstenopleidingen die nu nog in drie verschillende monumentale panden zijn gehuisvest, gezamenlijk onder te brengen in één gebouw.

De opdracht aan Advies etc. was om bij de opleidingsteams draagvlak te creëren hiervoor en te komen tot een gezamenlijk gedragen uitgangspunt voor de huisvesting. In een eerste fasen, met workshops en diverse gespreksronden rond verschillende thema’s, is met de betrokken sleutelfiguren van de opleidingen en de ondersteunende diensten een gezamenlijk gedragen visie ontwikkeld.

In de tweede fase is in een onderzoekstraject op basis van de visie eerst de functionaliteitenbehoefte van de opleidingen en ondersteunende diensten in kaart gebracht.  Daarna is dit uitgewerkt in een functioneel programma van eisen met relatieschema en ruimtestaat (ca. 12.500m2 BVO). Bijzondere aandacht is besteed aan het community concept waarbinnen de opleidingen zijn vormgegeven en de duurzame en klimaatadaptieve ontwikkeling van dit gebouw.

zuyd