Herinrichting van een wijk met sociale huurwoningen 2020

Samen met de projectontwikkelaar CON-C en Heren 5 Architecten voor een Gelderse wooncoöperatie een plan ontwikkeld om 1.000 sociale huurwoningenwoningen (hoogbouw) her te ontwikkelen met een uitbreiding naar 1.200 wooneenheden. We hebben gekozen voor een integrale aanpak, waar duurzaamheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid en buurtparticipatie wezenlijke onderdelen van waren.

Het plan leidde tot een betere sociale mix, gedeeltelijke sloop in combinatie met duurzaam renoveren, ontwikkelen van een groen leefgebied rondom de woningen en componenten zoals daktuinen, activiteiten in plinten en het organiseren/activeren van de buurt en de bewoners.

Het plan kenmerkte zich door het verbeteren en uitbreiden van een aanwezige groenstrook, zodat van oost naar west een groene ader de aan beide zijden gelegen groene gebieden via een natuurlijk aanwezige verhoging werden verbonden. Hierdoor werd de kwaliteit van het gehele gebied enorm verbeterd.
Advies etc. was betrokken voor de onderdelen duurzaamheid, klimaatadaptatie en participatie. Het plan is zowel door de opdrachtgever als door de gemeente zeer goed ontvangen.

soc-huurwoningen