Wooow Winterswijk 2020-2022

Als onderdeel van het centrum revitalisatieplan van de gemeente Winterswijk, wordt het cultuurkwartier, dat inmiddels is omgedoopt tot Wooow als een deelproject ontwikkeld. Een plot in het centrum aan het einde van de grote winkelstraat, dat opnieuw bebouwd wordt en waar, naast woningen, ook een nieuw cultuurcentrum moet verrijzen. Hierin worden een vestiging van de…

Lees meer

Herinrichting van een wijk met sociale huurwoningen 2020

Samen met de projectontwikkelaar CON-C en Heren 5 Architecten voor een Gelderse wooncoöperatie een plan ontwikkeld om 1.000 sociale huurwoningenwoningen (hoogbouw) her te ontwikkelen met een uitbreiding naar 1.200 wooneenheden. We hebben gekozen voor een integrale aanpak, waar duurzaamheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid en buurtparticipatie wezenlijke onderdelen van waren. Het plan leidde tot een betere sociale mix,…

Lees meer

Podiumkunsten gebouw Zuyd Hogeschool 2020 – 2022

Na een eerder onderzoek, heeft Zuyd Hogeschool besloten om de podiumkunstenopleidingen die nu nog in drie verschillende monumentale panden zijn gehuisvest, gezamenlijk onder te brengen in één gebouw. De opdracht aan Advies etc. was om bij de opleidingsteams draagvlak te creëren hiervoor en te komen tot een gezamenlijk gedragen uitgangspunt voor de huisvesting. In een…

Lees meer

7 Square Endeavour Rotterdam

7 Square Endeavour Rotterdam

Initiatiefnemer en Procesmanager sinds 2015 Ik ben al een paar jaar betrokken bij 7 Square Endeavour Rotterdam. Dit is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsprogramma met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan…

Lees meer