Analyse en advies verschillende bestaansscenario’s Theater Castellum Alphen aan de Rijn 2021

Voor de gemeente Alphen a/d Rijn is als onderaannemer van Theateradvies bv een bijdrage geleverd aan het opstellen en doorrekenen van verschillende ontwikkelscenario’s voor de theater Castellum in Alphen a/d Rijn. Er zijn zeven scenario’s beschreven van nieuwbouw op andere locatie, in combinatie met een sportfaciliteit, renovatie bestaande pand, tot nieuwbouw op huidige locatie. In de rapportage zijn de projectkosten per scenario berekend, de gevolgen inzichtelijk gemaakt en de voor- en nadelen beschreven en de daarmee gepaard gaande risico’s. Advies etc. heeft de projectkosten berekend en een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van de scenario’s.

Laat een reactie achter