Over Advies etc.

Advies etc. is een adviesbureau onder leiding van Jeroen de Leeuw, dat diensten aanbiedt op het gebied van organisatie-advies, training op maat, coaching, interim management en procesmanagement. Samen met een groep specialisten wordt getracht de klant op een zo goed mogelijke wijze van dienst te zijn.


Wij helpen u bij veranderingen in uw organisatie, bij het vinden van inspiratie voor de problemen op uw weg of het invullen van functies, waar een leidinggevende functionaris tijdelijk ontbreekt in de realisatie van uw plannen. Wij analyseren de problematiek en adviseren over veranderingen, dragen ideeën aan voor oplossingen, werken deze uit tot concrete werkwijzen en begeleiden de realisatie in de praktijk.


U treft ons aan daar waar de mens en de ideeën die hij wil verwezenlijken van waarde zijn, zoals in de wereld van kunst en cultuur, de overheid, de welzijnszorg en in ondernemingen waar het vak en inhoudelijke doelen nog voorop staan. Zo ziet u ons in theaters en concertzalen, bij de gezelschappen en producenten, bij overheden en bij diverse maatschappelijke instellingen.


Onze gezamenlijke kennis en ervaring is breed en richt zich specifiek op de uitvoerende delen van de organisatie. Vooral bij veranderingen van structuren en werkwijzen, welke voortkomen uit fusies, nieuwe samenwerkingspartners, nieuwbouw, verbouwingen en grote investeringen in nieuwe installaties e.d.. Wij structureren de noodzakelijke processen, begeleiden de realisatie van plannen en coachen de betrokken functionaris(sen) daarbij.


De arbeidsomstandigheden en de leefbaarheid van de organisatie hebben hierbij continu onze bijzondere aandacht. Wij zijn gericht op kennisontwikkeling, maar ook op het voorkomen van geschillen. Doen deze zich voor dan kunnen wij als bemiddelaar optreden.


Wij geloven in uw eigen kundigheid en ervaring om de beste oplossing te vinden; wij dragen daarbij de hulpmiddelen aan en helpen uw gedachten te bepalen aan de hand van inbreng van onze brede kennis en ervaring. Samen met u en uw medewerkers ontwikkelen wij nieuwe kennis en komen derhalve tot unieke, passende oplossingen. Onze ervaring is dat dit leidt tot een kwalitatief hoogwaardig proces met een duurzaam resultaat. Het wordt immers gedragen door u en uw medewerkers.