Referenties

2000-2001 procesbegeleiding en interim management: vervangen hoofd TD O42 te Nijmegen, later ondersteuning bij uitvoering faillissement en technische begeleiding bouwproces Lux (beoogd nieuw onderkomen voor O42).

2001-2002 organisatie-advies en procesbegeleiding: herstructurering Technische Dienst van De Oosterpoort, te Groningen.

2001-2002 interim management: vervanging coördinator en herstructurering bol opleiding, opleiding inspiciënt theatertechnicus, Grafisch Lyceum Amsterdam.

2002 ontwikkeling en inhoudelijke coördinatie: cursus "instructeur/coördinator veilig werken podiumkunsten" i.s.m. het Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek te Utrecht.

2002-2003 interim directievoering: artistiek en zakelijke leiding Naranti Productions, productiehuis en studioverhuur voor dans te Amsterdam, reorganisatie en later liquidatie.

2003 directievoering: opzet organisatie en begeleiding bouwproces PapaverStudio's te Amsterdam.

2004 projectmanagement: Goudse Schouwburg projectleiding herinrichting Grote Zaal en publieksruimten.

2005 projectmanagement: installatie mechanische trekkenwand en aanpassingen werkruimten Goudse Schouwburg.

2005 organisatie-advies: herstructurering Technische Dienst Goudse Schouwburg en begeleiding daarvan.

2005 zakelijk advies: Dutch-Light te Ede, Light & Interior design en Yo's Gym sportschool, ontwikkelen bedrijfsplan en adviseren bij opstart.

2006 organisatie-advies: Stadschouwburg Velzen, afdeling techniek.

2006 organisatie-advies: Mediacollege Amsterdam, digitaliseren wettelijke verantwoordingsstructuur.

2007 interim management en organisatie-advies: Prinssen en Bus Ingenieursbureau, te Uden, splitsen organisatie (bedrijfsvoering, niet juridisch) in afzonderlijke b.v.'s.

2007-2008 interim management: vervanging Coördinator Planning en Onderhoud, Rotterdamse Schouwburg.

2009 organisatie-advies: Tropentheater Amsterdam, verbeteren samenwerking tussen de afdelingen programmering, productie en techniek.

2009 organisatie-advies: Stadsschouwburg Velsen, herzien hoofdlijnen organisatiestructuur, t.b.v. inpassing functie bedrijfsleider.

2009 organisatie-advies: herzien bedrijfsnoodplan Stadsschouwburg Amsterdam, na verbouwing, waarbij de samenwerking met Toneelgroep Amsterdam en de Melkweg is vormgegeven.

2009- heden projectmanagement: projectleider Rotterdamse Schouwburg, herzien inkoopprotocol, herzien digitale installaties, software en infrastructuur, renovatie gevels, renovatie publieksruimten, herziening bedrijfsnoodplan, herzien archief gebouwbeheer volgens NEN-normering, herinrichting kantoren.

2010 Procesmanagement: pilot project duurzaamheid "Groene Schouwburg", in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg, nulpuntmeting gebouw, aanpassing meerjaren onderhoudsplanning (MOP), blauwdruk ontwikkelen voor aanpak van uitvoering Convenant Groene Theaters Rotterdam.Aanvullende referenties Jeroen de Leeuw


2005-heden Internationale en nationale lezingen: Projectmanagement in culturele sector, Veiligheid culturele sector, Duurzaamheid en Leeftijdsbewust personeelsbeleid.

2006 en 2008 Workshops voor Korean Testing Laboratories: over mechanisering trekkenwanden, procesmanagement en veiligheid in het theater.

2008-heden voorzitter bestuur: Hannie Veltkamp Fonds, sociaal fonds voor hogeschoolstudenten, te Amsterdam.

2008-heden redacteur: vakblad Zichtlijnen.

2008-heden voorzitter (sinds 2010): Stichting Fondsen de Theaterschool, te Amsterdam.

2009-heden werkgroeplid: werkgroep duurzaamheid, entertainmentbranche Nederland.