Duurzaamheid

Steeds meer organisaties beginnen duurzaamheid als aspect van de bedrijfsvoering te beschouwen. Dit is het gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, want op bestuurlijk niveau is het inmiddels een gegeven dat wij ons energieverbruik (lees: CO2 uitstoot) moeten reduceren.
De overheid stelt zichzelf de eis de CO2 uitstoot met drie procent per jaar te verminderen en dit heeft een aantal verplichtingen tot gevolg, zoals b.v. het verplichte energielabel voor overheidsgebouwen. Wij vinden dat duurzaam bedrijfsvoeren niet alleen gaat over het reduceren van de CO2 uitstoot, maar dat de term duurzaamheid staat voor: het zo min mogelijk belasten van mens en milieu.

U kunt op een eenvoudige wijze een vliegende start maken, indien uw organisatie besluit haar bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij. Want als het energieverbruik, de afvalstromen, het waterverbruik en bijvoorbeeld het papierverbruik (ook een energie-onvriendelijk product om te produceren) wordt beoordeeld, zal blijken dat er op een eenvoudige wijze enorme besparingsmogelijkheden kunnen worden behaald. In feite begint u met het voorkomen van de verspilling van 30% die in het reclamespotje van Nuon over Niemand (die graag naar een tv kijkt die op stand-by staat) wordt bedoeld. Elke aanleiding is er één: het vervangen van de printers, een nieuw contract met de vuilverwerker, het vervangen van de lampen, etc. In de eerste 3 jaar kan dit gemakkelijk een besparing van 30% opleveren. Dat houdt in dat er na drie jaar bij een kleine organisatie (60-100 medewerkers) al gauw vijftien- tot dertigduizend Euro per jaar kan worden bespaard.

U kunt hiervoor externe hulp inschakelen. Er zijn er genoeg specialistische adviesbureaus die diensten aanbieden op het gebied van verduurzamen. Echter, voor de eerste stap is een gespecialiseerd bureau niet nodig. Het gaat er immers om de verspilling uit de bedrijfsvoering te halen. Specialistische hulp inroepen is pas zinvol als het gaat om ingewikkelde zaken die buiten het kennisgebied van medewerkers binnen uw organisatie vallen. Zoals bijvoorbeeld: kan er een warmtewiel geplaatst worden in de luchtbehandelingsinstallatie? Wat kost dat dan en verdient u dat terug? In hoeveel jaar? Op welke wijze moet de meerjaren onderhoudsplanning dan worden aangepast? Of: wanneer uw organisatie alleen wil werken met duurzame leveranciers. Op basis van welke criteria worden die dan geselecteerd? Kunt u beoordelen of de producten die zij gebruiken echt duurzamer zijn? Op welke wijze moeten de contracten worden aangepast?

Wij vinden het van belang dat u en uw medewerkers bewust worden van hetgeen er in uw bedrijfsvoering gebeurt. Het initiële doel is dan ook: bewuster omgaan met de energie en het milieu. Daarbij is de financiële besparing die u kunt bereiken erg aantrekkelijk. Die besparing is een sterk en terecht argument in de non-profitsector, waar geld altijd een bron van zorg is. Wij helpen u, indien u dit wenst, middels een compact proces bij het ontwikkelen van duurzaamheidbeleid en helpen uw medewerkers bij het opzetten van een structuur die past bij uw organisatie. Op een zeer efficiënte wijze kan dan op basis van de kennis, ervaring en motivatie van u en uw medewerkers duurzaamheidbeleid omgezet worden in concrete acties die direct geld opleveren. Later in het proces komen dan vanzelf die zaken naar boven drijven die buiten de kaders van uw medewerkers vallen. Indien gewenst kan daar dan een specialist voor ingehuurd worden.

Ook hier zult u ontdekken dat de kracht van de organisatie in uw medewerkers zelf zit.